Belang per afdeling, of belang per afdeling in het groter geheel?

Digitale & cultuurmatige samenhang binnen je bedrijf

De MSG software Suite

De MSG software Suite is een generalist met meerdere expertise gebieden. De manier waarop onze software Suite tot stand is gekomen, kun je vergelijken met de werking van een DEV-OPS team. Vanuit multidisciplinaire kennis en kunde hebben we een overkoepelende samenhang weten te creëren, die meer waard is dan de som der delen. Zo krijgt je bedrijfsvoering de oplossing die het verdient en niet dat een afdeling er beter van afkomt dan de andere.

Belang, belang, belang

De hoofdvraag is dan nu: ga je voor het belang per afdeling OF voor het belang per afdeling binnen het grotere geheel? In feite kun je onze software Suite vergelijken met een bedrijf waarbij meerdere divisies aanwezig zijn: marketing, sales, administratie, productie, voorraad, ontwikkeling en ondersteunende staf. En iedere divisie heeft haar eigen doel dat uiteindelijk allemaal ondergeschikt is aan het bedrijfsdoel.

Hoe werkt dat binnen jouw bedrijf?

Werkt dat binnen jouw bedrijf ook zo, of heb je afdelingen die meer prioriteit krijgen dan andere? Omdat dat gevoelsmatig belangrijker lijkt? Durf jij daar eerlijk naar te kijken? Weet je waar deze zwakke plek binnen je organisatie zit? En hoe kijken alle individuen per afdeling hier tegen aan? Zitten ze allemaal op dezelfde lijn of zijn er tegenstrijdige belangen?

Wil je eens sparren over je bedrijfsprocessen, bedrijfscultuur & digitale oplossingen?

Bekijk onze oplossingen & advies daarvoor

Of neem eens contact op