22 mei 2018

Privacyverklaring

Privacy verklaring

MSG software N.V. gevestigd aan Lissenveld 67, 4941 VL Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MSG software N.V.
Lissenveld 67
4941 VL RAAMSDONKSVEER
Telefoon 
0162 58 95 50

 

MSG software N.V. staat in voor een correcte afhandeling van de gegevensbescherming. 

Wij zijn te bereiken via info@msgsoftware.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MSG software N.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MSG software N.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Verzenden van productinformatie
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van producten en diensten
 • Website bezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op de website te bieden

We doen dit alleen als je ons daar toestemming voor gegeven hebt, bijvoorbeeld via het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor klanten

MSG software N.V. verwerkt daarnaast ook persoonsgegevens om de overeenkomst tot administratieve verwerking bij onze klanten op adequate wijze te kunnen nakomen; en als wij (of onze klanten) hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte. Voor deze verwerkingen sluiten bij verwerkingsovereenkomsten af met onze klanten:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Locatie gegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IP-adres
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Ordergegevens, factuurgegevens, betalingsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken voor klanten

Hierbij hebben onze klanten als doel:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Het afhandelen van jouw order(s) en jouw betaling(en)
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informeren over wijzigingen van producten en diensten

We doen dit alleen op grond van de overeenkomst die we daarover hebben gesloten met onze klanten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@msgsoftware.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

MSG software N.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MSG software N.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • E-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer: tot het verzoek tot uitschrijving. We doen dit met toestemming, om je te kunnen informeren, onder andere via onze nieuwsbrief.
 • Alle overige gegevens, ten behoeve van de overeenkomst die we daarover hebben gesloten met onze klanten, vijf jaar voor onze cloud-applicaties en zeven jaar voor onze ERP.

MSG software N.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MSG Software N.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MSG software N.V. maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies en niet van tracking cookies. Deze functionele en analytische cookies mag ieder bedrijf ten alle tijden gebruiken. Alleen voor tracking cookies moet een bezoeker van de website goedkeuring geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij bezoek aan deze website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden enkel gebruikt om de website goed te laten werken, te optimaliseren en geanonimiseerd te analyseren. Meer weten over cookies? Zie voor een extra toelichting de website veilig internetten.

Er wordt gebruik gemaakt van een drietal cookies, waarvan de data binnen Nederland wordt verwerkt (pijldatum 12 oktober 2023).

 • _ga: Statistisch cookie bij msgsoftware.nl / msgnl.com van Google Analytics. De bewaartermijn van dit cookie is 2 jaar. De cookie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren.
 • _gat_gid: Statistische cookies bij msgsoftware.nl / msgnl.com van Google Analytics. Deze cookies worden niet bewaard en lopen per website bezoek. De cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren.
 • JSESSIONID, lang: Platform sessie cookies, om anonieme bezoeken te onderhouden en om de standaard taal te bepalen. De cookie blijft bewaard tot het einde van de sessie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen​

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MSG software N.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Voor overige zaken kun je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van de gegevensoverdraging van je persoonsgegevens. Of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@msgsoftware.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

MSG software N.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MSG software N.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@msgsoftware.nl