Weet jij wat een stuk informatie betekent?

Betekenisvolle data is waardevol voor je bedrijf

Knoop context aan data, daarmee creëer je bewustzijn rondom het doel van informatie

Context, kunde, geletterdheid & ervaring

Wat betekent een stuk informatie voor jou? Op iedere afdeling binnen je bedrijf komt namelijk informatie voorbij over bijvoorbeeld een bestelling.

‘Een bestelling komt langs ‘alle’ afdelingen binnen je bedrijf’.

Van de product data op de website tot de gegevens die voor het magazijn en voor de financiële afhandeling van belang zijn.

Wanneer je het hele proces, waaraan deze informatie vasthangt, loskoppelt. Dan kom je in essentie weer uit bij de marktkraam van vroeger. Vraag & aanbod, inkoop & verkoop. Alleen heeft de klant tegenwoordig veel meer behoeftes (wensen / eisen), aangemaakte gewenning? Gemak? Een bestelling moet in ieder geval op een zo’n efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijke manier tot stand kunnen komen.

‘Boodschappen bestellen doen we vanaf de bank. Je selecteert op je telefoon alle producten die je wil hebben, en de bestelling wordt geleverd op het door de klant gekozen moment.’

Complexiteit maak je beheersbaar door: Synergie & afstemming binnen je organisatie

Om in te kunnen spelen op de continu veranderde behoefte moet er synergie bestaan binnen de organisatie, niet alleen tussen de mensen maar juist ook tussen de informatiestromen.

Vanaf de binnenkomende goederen tot de verkochte exemplaren moet er onderling afstemming bestaan. Want hoe meer verkoopkanalen je wil gaan gebruiken, hoe complexer dit wordt.  

Wanneer je al deze verkoopkanalen, uiteindelijk via één platform, aansluit op je bedrijfssoftware dan zorg je voor één gecentreerde binnenkomst van alle orders, één goede bundeling van je informatiestroom. Hiervoor gebruiken wij het headless commerce platform.’

Met één goed binnenkomende informatie stroom, wordt het eenvoudiger om ervoor te zorgen dat de juiste context van informatie bij de juiste afdeling terecht komt. ‘Garbage in is Garbage out’. Zorg er dus voor dat je goed begint. Wanneer dat gebeurt, kunnen verwerkingen sneller plaats vinden, omdat iedere afdeling zich dan kan bezig houden met het juiste onderdeel van het proces. In plaats van veel controles uit te moeten voeren over de correctheid ervan.

Maar hoe zit het dan met product specifieke data per shop?

Ook op dit vlak wordt er gedacht aan de juiste context rondom het doel van informatie. Op basis van het Headless commerce platform, een PIM Module in de ERP en een CMS per shop. Kun je ervoor zorgen dat de samenhang blijft bestaan, en dat je per ‘doelgroep’ webshop specifieke content kunt creëren. 

MSG Headless commerce platform

MSG PIM

Online strategie & Digital commerce

Digitale transformatie & strategie

Meer weten over waardevolle & innovatieve commerce software?