12 juli 2020

Werkwijze uitgebreid

'Wat is jouw roadmap naar een digitale bedrijfsvoering?'


Weet jij waar je staat en waar je met je bedrijf naar toe wil? En welke route je daarvoor nodig hebt?
Vandaag de dag zijn er duizenden softwareoplossingen, allemaal met een eigen handleiding, dataset en doel. Elk van deze softwareoplossingen kan een bedrijfsproces verbeteren, een probleem voor je oplossen of ‘gewoon’ een stukje informatie vastleggen.

Met andere woorden: ieder stuk software is ergens goed voor. De kunst is dan ook om dit stuk software op de juiste plek in je bedrijfsvoering toe te passen, zodat je digitaal kan samenwerken en er toegevoegde waarde ontstaat. De toegevoegde waarde die je kan creëren verschilt per bedrijf. Wellicht ben je net gestart met je bedrijf, wellicht werk je al jaren op een bepaalde manier en wil je dit gaan veranderen en wellicht hang je tussen deze twee werelden in. Ieders situatie is net even anders. Daarom gaan we eerst op zoek naar: Waar sta je met je bedrijf?

Identificatie helpt: 'Ons verhaal'

In essentie lijkt ‘alles’ simpel. Alles loopt zoals het loopt, tot het moment dat je ergens tegen aanloopt; je ergens mee wil starten of je er eens echt de tijd voor neemt. Dan pas komen alle details naar boven en is het niet zomaar 1,2,3 geregeld. Van tijd tot tijd staan we allemaal voor veranderingen, inclusief wijzelf! Waarom doe je de dingen op de manier zoals je ze doet? Ons verhaal daarover komt binnenkort online!

Daarnaast staan wij in het werkveld dagelijks voor veel verschillende soorten uitdagingen. Dit zit hem in de aard van MSG: wij beperken ons en onze software namelijk niet tot één branche of tot één ultieme standaard. Nee, we bekijken altijd de situatie, passen aan waar nodig en groeien graag met je mee. Daarom is het voor beide partijen van essentieel belang dat er vooraf een ‘grondige’ analyse plaats vindt. Soms blijkt er geen match te zijn; dan zijn we daar duidelijk in.

Maar waar sta jij met jouw bedrijf?

Waar sta je Blauw-Rood

Loop je ergens tegen aan? Vraag je je af of het anders kan? Waarom doe je dingen op de manier zoals je ze doet? Zijn daarop de technologische mogelijkheden van vandaag de dag van invloed? Word je geïnspireerd door je directe omgeving? Of ben je afhankelijk van te besteden budgetten en is er sprake van de ‘het gaat toch goed’ invalshoek? Af en toe is een evaluatie op zijn plaats. Want alles kan van tijd tot tijd beter, sneller of groter, maar is dat dan ook echt de oplossing? Moet het misschien niet gewoon net even iets anders en gevoelsmatig kloppen bij wat je doet? Even de tijd nemen om in kaart te brengen wat er nu feitelijk binnen je bedrijf gebeurt en bijsturen waar nodig. Zijn er van die dingen? Dan kunnen we het gesprek altijd een keer aangaan.

Op basis van deze eerste gesprekken maken wij een voorstel van wat de beste oplossing voor jouw situatie kan zijn. Vervolgens lopen we gericht een aantal vragen met je door. Wat wil je realiseren? Hoe groot is het je bedrijf? Is er behoefte een nauwe samenwerking of niet? Is er veel of weinig IT-kennis aanwezig? Volstaat een standalone oplossing? Klopt het kostenplaatje? En in wat voor omgeving werk je: Hoe werk je samen met je leveranciers en klanten

Uiteindelijk spelen hierbij de mate van automatisering, digitalisering en de status van het huidige softwarelandschap een grote rol. Een standalone oplossing die je zelf via een content managementsysteem (CMS) kunt inrichten, is een eenvoudige optie. Het werkt alleen nergens anders mee samen. Daar komt de belangrijke vraag om de hoek: moet het ergens mee kunnen samenwerken? Hoeveel tijd heb je per dag nodig om je orders te verwerken? En hoeveel ben je bereid daaraan te besteden? Wegen de kosten op tegen de baten?

Zoek de balans

Het ene uiterste is dat je van week tot week data kopieert en plakt van het ene systeem naar het andere. Het andere uiterste is een volledig geïntegreerd en geautomatiseerd bedrijf-breed softwaresysteem, waardoor alle afdelingen digitaal samen kunnen werken. Hierbij zijn veel processen vergaand geautomatiseerd, handmatig werk geminimaliseerd en liggen gegevens centraal vast. Ben je bijvoorbeeld een groothandel, dan heb je hier waarschijnlijk veel behoefte aan en heb je mogelijk al een aantal softwareoplossingen in huis. Omdat zoveel los van elkaar bewegende componenten vaak moeilijk door mensenhanden te beheren zijn.

Het kan ook zijn dat je bedrijf op een bepaalde automatiseringsgrens ‘vasthangt’. Dan ben je wellicht op zoek naar uitbreiding of een tussenoplossing. Precies voor die situaties kunnen wij vaak een antwoord bieden. Dan moet je jezelf de vraag stellen: kan ik de mate van informatieverwerking nog aan? Zo niet, wat heb ik ervoor over om dit te automatiseren? En ben je een starter? Dan groeien wij graag met je mee.

Eenmaal onderweg? Dan kunnen wij gas geven om vooruit te gaan, het knipperlicht naar rechts aanzetten om aan te geven dat rechts af een goede optie is. En gaan we te hard? Dan trappen we op de rem, gaan we stilstaan en bespreken we de situatie totdat we samen weer verder kunnen. Met andere woorden, iedere ontwikkeling en ieder proces heeft tijd nodig om te landen. Wederzijdse begripsvorming via heldere communicatie is in deze essentieel. Vaak is er sprake van een basisbegrip vanwege het feit dat je tot op zekere hoogte weet waaraan wordt gewerkt, maar wanneer we de diepte ingaan komt er veel bij kijken en is het van wezenlijk belang dat we elkaar op de hoogte houden. Samenwerken aan een en hetzelfde idee, met veel verschillende disciplines is altijd een uitdaging.

weegschaal
weegschaal

Het ene uiterste is dat je van week tot week data kopieert en plakt van het ene systeem naar het andere. Het andere uiterste is een volledig geïntegreerd en geautomatiseerd bedrijf-breed softwaresysteem, waardoor alle afdelingen digitaal samen kunnen werken. Hierbij zijn veel processen vergaand geautomatiseerd, handmatig werk geminimaliseerd en liggen gegevens centraal vast. Ben je bijvoorbeeld een groothandel, dan heb je hier waarschijnlijk veel behoefte aan en heb je mogelijk al een aantal softwareoplossingen in huis. Omdat zoveel los van elkaar bewegende componenten vaak moeilijk door mensenhanden te beheren zijn.

Het kan ook zijn dat je bedrijf op een bepaalde automatiseringsgrens ‘vasthangt’. Dan ben je wellicht op zoek naar uitbreiding of een tussenoplossing. Precies voor die situaties kunnen wij vaak een antwoord bieden. Dan moet je jezelf de vraag stellen: kan ik de mate van informatieverwerking nog aan? Zo niet, wat heb ik ervoor over om dit te automatiseren? En ben je een starter? Dan groeien wij graag met je mee.

Eenmaal onderweg? Dan kunnen wij gas geven om vooruit te gaan, het knipperlicht naar rechts aanzetten om aan te geven dat rechts af een goede optie is. En gaan we te hard? Dan trappen we op de rem, gaan we stilstaan en bespreken we de situatie totdat we samen weer verder kunnen. Met andere woorden, iedere ontwikkeling en ieder proces heeft tijd nodig om te landen. Wederzijdse begripsvorming via heldere communicatie is in deze essentieel. Vaak is er sprake van een basisbegrip vanwege het feit dat je tot op zekere hoogte weet waaraan wordt gewerkt, maar wanneer we de diepte ingaan komt er veel bij kijken en is het van wezenlijk belang dat we elkaar op de hoogte houden. Samenwerken aan een en hetzelfde idee, met veel verschillende disciplines is altijd een uitdaging.

Iedereen, elk apparaat en ieder stukje software heeft zijn eigen kwaliteiten

Plus

Na een eerste kennismaking en een aanvullende bedrijfsinventarisatie, weten we wat de situatie van je bedrijf is en waar je ‘ongeveer’ staat. Op basis hiervan kan het invullen van de te realiseren softwareoplossing beginnen. In sommige gevallen kan het zijn dat je direct met een standaardoplossing aan de slag kunt; in andere gevallen kan er werk aan de winkel zijn. Dan bekijken we op welke manier we jouw specifieke wensen het best kunnen realiseren. 

Het zit namelijk zo: ieder stuk software bestaat uit verschillende functionaliteiten en al die functionaliteiten hebben een eigen doel. Zo geldt dat ook voor je collega’s: ieder collega heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. En iedere kwaliteit waarborgt een bepaald succes. Wat we hiermee willen zeggen, is dat in sommige gevallen de kwaliteiten/functionaliteiten aanwezig zijn om er een succes van te maken. En moeten ze alleen nog op de juiste manier toegepast worden in een specifieke situatie. Het voordeel van software is dat je de gedachtegang ervan in meerdere situaties kunt hergebruiken en het per situatie kan vormen naar de gewenste behoefte. Dit betekent echter niet, dat een specifiek stuk software zomaar klik en klaar werkt! De fundering van de oplossingen staat en jij kan kiezen welke afslagen je neemt, mede op basis van advies.

Een softwareoplossing wordt namelijk een succes op basis van gezamenlijke inzichten en kennis van je collega’s. Want zonder collega’s geen kennisdeling; zonder kennisdeling geen kunde; zonder kunde geen logische afspraken; zonder logische afspraken geen samenhang en zonder software geen digitale samenhang. Volg je het nog? Dus hoe je het wendt of keert, bij het automatiseren van de gehele bedrijfsvoering staat ervaring en expertise in combinatie met specifieke kennis van iedere collega op zijn of haar vakgebied binnen jouw bedrijf garant voor het succes. Als daar afstemming in is, dan kun je het geheel als één laten bewegen, afspraken gaan maken met de buitenwereld en gaan nadenken aan digitale samenwerking in de hele keten.

Voorbeeld: 'Nederlands wegennet'

Om dit te verduidelijken, gebruiken we het Nederlandse wegennet als voorbeeld. Ieder ochtend ga jij toch ook naar je werk? Of het nu via het openbaar vervoer, met de auto of op de fiets is. Het Nederlandse wegennet is een netwerk gebaseerd op afspraken, zodat we er samen veilig gebruik van kunnen maken. Wanneer je dit softwarematig gaat bekijken, is er niet alleen sprake van een enkel wegennet, maar is het een combinatie van meerdere netwerken, met ieder hun eigen afspraken. Daardoor kom je dus vaak niet direct van A naar B. Maar moeten we eerst afspraken maken over hoe we van A naar B gaan. Zodat er een samenhangend geheel ontstaat waarbinnen de losse componenten vrij kunnen bewegen. 

Om dit te realiseren hanteren we één duidelijk principe. Het gezamenlijk maken van afspraken en het gezamenlijk streven naar één doel. Wij kunnen namelijk, alle soorten en maten software aan elkaar knopen, maar dat is geen doel op zich. De oplossing die past bij jouw specifieke situatie, dat is het doel. 

nederlands wegennet
nederlands wegennet

Om dit te verduidelijken, gebruiken we het Nederlandse wegennet als voorbeeld. Ieder ochtend ga jij toch ook naar je werk? Of het nu via het openbaar vervoer, met de auto of op de fiets is. Het Nederlandse wegennet is een netwerk gebaseerd op afspraken, zodat we er samen veilig gebruik van kunnen maken. Wanneer je dit softwarematig gaat bekijken, is er niet alleen sprake van een enkel wegennet, maar is het een combinatie van meerdere netwerken, met ieder hun eigen afspraken. Daardoor kom je dus vaak niet direct van A naar B. Maar moeten we eerst afspraken maken over hoe we van A naar B gaan. Zodat er een samenhangend geheel ontstaat waarbinnen de losse componenten vrij kunnen bewegen. 

Om dit te realiseren hanteren we één duidelijk principe. Het gezamenlijk maken van afspraken en het gezamenlijk streven naar één doel. Wij kunnen namelijk, alle soorten en maten software aan elkaar knopen, maar dat is geen doel op zich. De oplossing die past bij jouw specifieke situatie, dat is het doel. 

Samen bepalen we de route

Je doet het niet alleen. Jij kent jouw bedrijf als geen ander; jij ziet bepaalde kansen en je collega’s hebben kennis van specifieke afdelingen en processen. Op basis daarvan gaan we aan de slag. We gaan bespreken wat de mogelijkheden zijn en we nemen de proef op de som of de beoogde winstpunten ook echt winstpunten zijn. Vervolgens maken we de vertaalslag van de bedrijfsmatige insteek naar de softwarematige invulling daarvan en dat is het moment waarop we een gezamenlijk bewustzijn moeten creëren rondom de bepaling van de daadwerkelijke te realiseren oplossing. Is het wensen pakket duidelijk ingekaderd en bepaald? Dan kan het software traject pas echt van start gaan!

De afspraken zijn gemaakt, het plan van aanpak is gerealiseerd en de tijdlijn is vastgezet. Zo, dat is dat! Uiteraard is dit erg belangrijk om op te stellen en grip te houden op het traject, maar ben je ervan bewust dat de opgestelde theorie nooit één op één correspondeert met de praktijk. Theoretisch kun je alles zo goed mogelijk uitdenken, maar pas op het moment dat je het plan echt gaat uitvoeren, kun je pas echt zien hoe de ontwikkeling zich daadwerkelijk tot stand laat brengen. Het is dus essentieel om gedurende de softwareontwikkeling regelmatig evaluatiemomenten in te plannen, zodat er snel bijgestuurd kan worden wanneer dat nodig mocht zijn.

Iets vergeten? Even 'snel' ophalen

Vraag je je af waarom een plan van aanpak of tijdlijn van een IT-project dan toch nog kan wijzigen, ondanks dat daar zorgvuldig over nagedacht is? Dat komt door technologische ontwikkelingen, nieuwe werknemers met nieuwe ideeën of eigen wensen die gaandeweg toch veranderen. Het kan allemaal voorkomen. Moet je dan altijd nee zeggen, of juist kijken naar de meerwaarde van een idee en het toepassen? Wij houden die deur open, zijn experts in het meebewegen en grijpen een kans aan wanneer we die zien. ‘Ben jij je oplader thuis vergeten dan halen we die eerst even op’.

De weg naar een digitale bedrijfsvoering is dus nooit recht. Zeker niet wanneer je vertrekt vanuit een oud of veredeld IT-landschap waarin de softwareoplossingen ieder werken op basis van een eigen dataset, afspraken en doel. Maar juist in die situaties beweegt MSG met je mee en zorgen we ervoor dat de juiste data van A naar B kan worden gestuurd, zonder onderweg gegevens te verliezen. 

Is het wensenpakket gerealiseerd? Dan controleren we of het voor alle gebruikers duidelijk is. Blijkt er nog uitleg nodig te zijn? Dan geven we trainingen tot het duidelijk is. Hieronder brengen we stap voor stap de fases van een software traject in kaart.

De fases van een software traject

We hebben besproken waar je bedrijf staat en wat de gewenste toekomstsituatie is. Op basis hiervan is een eisenpakket opgesteld en brengen we de gewenste verandering in kaart. Een verandering kan een heel bedrijfsproces omvatten, maar het kan ook iets ‘kleins’ zijn wat van de een op de andere dag via een smartphone geregeld wordt. Een niet digitale handeling, digitaal maken.

Hiermee heb je gelijk het grote voordeel van softwareoplossingen ter ondersteuning van je bedrijfsvoering te pakken. Namelijk: de handelingen die je daarmee direct digitaal vastlegt. Deze digitale handelingen worden direct in je systeem geregistreerd. Hierdoor krijg je de mogelijkheid om informatie te gaan verspreiden binnen je bedrijf of binnen specifieke afdelingen. Dit geeft je bijvoorbeeld inzicht in de status van het aantal verwerkte facturen of het aantal geplaatste orders van de afgelopen maand. Doordat je het intern op orde hebt, kan je informatie gaan delen met klanten en leveranciers, zoals levertijden/ gewijzigde prijzen/actuele voorraad. 

Wat hierbij echter van groot belang is, is de samenstelling van de verschillende digitale handelingen. Het vastleggen van de manier waarop je gaat werken is daarbij cruciaal. Dit is dan ook wat we in de opstartfase doen. We lopen de bedrijfsprocessen met je door, brengen de specifieke handelingen in kaart en maken hiervan een blauwdruk.

Na het vastleggen van de blauwdruk, kan het project starten. Negen van de tien keer zijn onze collega’s die de blauwdruk opgesteld hebben ook betrokken bij de realisatie van de software zelf. Hiermee reduceren we de kans op miscommunicatie of misvattingen en waarborgen we de kwaliteit.

Na de realisatie van ieder onderdeel, lopen we er samen doorheen. Op die manier kunnen we direct bijsturen waar nodig. Doe je dit pas achteraf, dan kost dit vaak meerwerk.

Op deze manier gaan we stap voor de stap de onderdelen langs en waarborgen we het feit dat, hetgeen wat gerealiseerd moet worden, ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Deze fase kan echter op meerdere manieren ingericht worden. 

Ter illustratie: Een veel gebruikte opdeling is dat de klant zich op het testen van de gewenste functionaliteit focust en dat wij ervoor zorgen dat het softwarematig aan alles eisen voldoet. Bij deze werkwijze zijn we gezamenlijk productowner. Vaak zijn wij de volledige productowner maar het komt ook voor dat de klant zelf de productowner is en onze expertise daarbij inhuurt. Al met al, passen we op basis van het project de juiste samenwerkingsvorm toe.

Wanneer alle onderdelen gerealiseerd zijn, start de livegang fase.

Aan het begin van de livegangfase starten we nog met één algemene testfase. Komen er in deze fase voor livegang nog punten naar voren die direct op te lossen zijn, dan lossen we die voor de livegang op. Komen er ideeën naar voren die de optimalisatie naar een hoger niveau brengen? Maar zijn deze ideeën te ingrijpend om direct te verwerken? Dan komen ze op de roadmap te staan, om in een volgende update of fase te realiseren.

Daarnaast stellen we deze ideeën ook beschikbaar aan andere gebruikers van onze software, tenzij een partij expliciet vraagt om dat niet te doen. Op die manier blijven we de software verbeteren en werken we daar in feite samen aan.

‘Op deze manier waarborgen wij de stabiliteit, kwaliteit en vooruitgang van onze oplossingen en blijft de optimalisatie van jouw organisatie groeien. Samen maken we de route naar een digitale, efficiënte en papierloze organisatie.’

De software is gerealiseerd en dus is het nu zaak om de duurzame bedrijfsvoering up and running te houden. Daarom blijven we periodiek contact houden en releasen wij 2 à 3 keer per jaar een nieuwe versie. Deze nieuwe versies bevatten:  

Oplossingen voor eventuele bugs
– Aangevraagde verbeteringen.
– Technische verbeteringen.
– Updates van de software tools.

We zorgen ervoor dat je de mogelijkheid blijft houden om verbeteringen, nieuwe koppelingen of nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Op die manier staat de ontwikkeling van je bedrijfsvoering, net zoals de wereld om je heen, nooit stil

Digitale transformatie, samenhang in je software

Tot dusver is het een heel verhaal waarin veel conceptueel wordt gesproken, maar wat realiseer je er uiteindelijk echt mee? Digitale transformatie: Je ontlast je medewerkers administratief waardoor ze weer meer tijd krijgen om de algehele kwaliteit van je bedrijf te verbeteren en meer tijd krijgen om over mogelijk kansen/verbeteringen na te denken. Samenhang in je software zorgt voor samenhang tussen je medewerkers; dit bevordert de algehele kwaliteit, efficiëntie en het uiteindelijke bedrijfsresultaat.

Denk eens na over je bedrijf en alle verschillende afdelingen die er zijn. Heb je dit beeld voor je? Beeld je dan nu in dat jij een artikel bent dat het magazijn binnenkomt en je staat te wachten totdat je ingedeeld wordt in het magazijn. Het is eenvoudig om je op te pakken en in een vak te leggen, maar weet de rest van je bedrijf dit dan ook? Nee! Niet als je het niet digitaal vastlegt

Tot dusver is het een heel verhaal waarin veel conceptueel wordt gesproken, maar wat realiseer je er uiteindelijk echt mee? Digitale transformatie: Je ontlast je medewerkers administratief waardoor ze weer meer tijd krijgen om de algehele kwaliteit van je bedrijf te verbeteren en meer tijd krijgen om over mogelijk kansen/verbeteringen na te denken. Samenhang in je software zorgt voor samenhang tussen je medewerkers; dit bevordert de algehele kwaliteit, efficiëntie en het uiteindelijke bedrijfsresultaat.

Denk eens na over je bedrijf en alle verschillende afdelingen die er zijn. Heb je dit beeld voor je? Beeld je dan nu in dat jij een artikel bent dat het magazijn binnenkomt en je staat te wachten totdat je ingedeeld wordt in het magazijn. Het is eenvoudig om je op te pakken en in een vak te leggen, maar weet de rest van je bedrijf dit dan ook? Nee! Niet als je het niet digitaal vastlegt

'Artikelinformatie van het magazijn tot de factuur'

Dit houdt in dat één stukje, in dit geval de artikelinformatie, in de juist vorm op de juiste plek en bij de juiste persoon digitaal beschikbaar moet zijn. Met andere woorden, een stuk artikelinformatie moet door de inkoopafdeling in het systeem ingevoerd worden; moet vervolgens in het magazijn op de scanner herkend worden; moet op de website over een uitgebreide productomschrijving beschikken en moet uiteindelijk via de verkoopafdeling in de administratie worden verwerkt. Dit ene stukje artikelinformatie heeft dus op iedere afdeling zijn eigen afspraken en zijn eigen doel. Het is dus belangrijk dat je IT-infrastructuur ondersteuning biedt aan het kunnen verplaatsen en communiceren van je data, in de juiste vorm.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Dat is bij ieder bedrijf anders en dan komen we terug op onze eerste vraag: Wat is jouw roadmap naar digitale bedrijfsvoering? 

– Heb je je bedrijfsvoering onder controle? En wil je uitbreiden? Dan ben je op zoek naar goede online verkoopkanalen, een online verlengstuk van je winkel, om je klanten te bereiken. 

– Heb je goede verkoopkanalen, maar niet voldoende grip op je organisatie? Dan ben je op zoek naar een softwaresysteem dat je controle en grip geeft over je bedrijf. 

Beide situaties zijn denkbaar, en voor beide hebben we de juiste oplossing in huis. Uiteindelijk kunnen we een volledige oplossing voor je realiseren. Maar het is de vraag voor welk kruispunt sta je en welke afslagen moet je nog nemen? Kortom, naar welke oplossing ben je op zoek? Benieuwd naar de mogelijkheden?

Software voor je bedrijfsvoering: de kruispunten, afslagen en mogelijkheden

Werk je met een softwaresysteem ter ondersteuning van je bedrijfsvoering? Dan komt daar alle bedrijfsinformatie bij elkaar. In dit systeem staan in feite al de basisgegevens waarmee je jouw centrale database opbouwt (te weten bedrijfsgegevens, artikelinformatie, orders, klantgegevens en leveranciers). Voor veel van onze huidige klanten geldt hiervoor de MSG ERP als ruggengraat van hun organisatie. 

Er zijn vele soorten bedrijfssoftware waarin basisgegevens opgeslagen worden. Ook Excel is er daar nog steeds een van. Ieder bedrijf zijn eigen keuzes en zijn eigen dataopslag. Heb je nog geen centrale dataopslag en ben je hiernaar op zoek? Start je zoektocht bij een ERP-systeem.

Wanneer je bedrijfssoftware hebt met een centrale database, zijn er drie opties:

  1. Intern: Je zoekt aanvullende functionaliteiten of verbeteringen voor je huidige pakket.
  2. Extern: Je bent op zoek naar samenwerking met klanten en leveranciers.
  3. Je bent voorzien.

Optie 1 kan bijvoorbeeld een WMS (Warehouse Management System) zijn.

Optie 2 is het online beschikbaar krijgen van je basisdata, zodat je extern kunt gaan communiceren. We praten over basisdata omdat je bijvoorbeeld in een webshop andere aanvullende informatie en functies bij artikelen wil tonen dan op een scanner of in een app. Daarvoor hebben we onder andere een CMS (Content Management Systeem) gerealiseerd.

Uit je centrale database halen we de basisdata en deze verrijken we met aanvullende data. Op die manier creëer je de mogelijkheid om met je data te spelen. Het basisdeel van de data zorgt ervoor dat integratie mogelijk blijft en het flexibel deel maakt het mogelijk dat je data voor een specifiek doel kunt gebruiken. 

Neem bijvoorbeeld artikelinformatie. Artikelinformatie op de magazijnscanner wordt verrijkt met de locatie- en voorraadgegevens. Terwijl datzelfde stukje artikelinformatie in je webshop wordt aangevuld met een productomschrijving en de beschikbare maten. Met andere woorden waar staan je basisdata en waar wil je ze voor gebruiken?

Staat het in:

Centrale Database 
Werk je al met een softwaresysteem? Dan halen we de basisdata daaruit. De basisdata die nodig zijn voor het vullen van de onlinedatabase is in essentie ‘altijd’ hetzelfde. Het wordt alleen in ieder pakket weer anders opgeslagen. Benieuwd naar de integraties die we hebben?

MSG ERP – WMS
Hieruit halen we de basisdata, die we vervolgens online zetten. Op die manier kunnen we blijven communiceren met de backend en kunnen we er aan de voorkant mooie digitale oplossingen van maken.

CMS
Zijn je basisgegevens en aanvullende informatie in het CMS ingevoerd? Dan zijn de data direct online beschikbaar

Vanuit een centrale database communiceren we de basisdata naar de onlinedatabase. Voer je de data via een CMS in, dan staan de data gelijk online en hoeft er geen import en export plaats te vinden. Waar het om gaat: wanneer data online beschikbaar zijn, kunnen we gaan communiceren. 

Zodra de basis- en aanvullende data online beschikbaar zijn, dan koppelen we de restservices, ofwel de communicatieprotocollen, eraan. Via de restservice kunnen we de data voor iedere digitale oplossing apart klaarzetten. De communicatie is aangelegd.

Staan de basisdata online, is de aanvullende informatie ingevoerd en staat de communicatie? De vraag die dan nog rest is: welke digitale oplossing zoek je? Je krijgt nu namelijk de mogelijkheid om te gaan samenwerken met je omgeving, bijvoorbeeld je klanten en leveranciers. Dus wat moet er gecommuniceerd gaan worden? Weet je het al? Of wil je dat we eens langskomen om te brainstormen? Want op het moment dat functies en informatie online beschikbaar en benaderbaar zijn, start je met het digitaal transformeren van je bedrijf en haar omgeving.

In veel situaties kan een digitale oplossing een uitkomst zijn. In feite voor iedere handeling die administratief vastgelegd dient te worden. Dit kan zijn voor het verkopen van een artikel, het verplaatsen van goederen in je magazijn, het vervoeren van bestellingen, het toevoegen van artikelen aan een al bestaande bestelling of het registreren van verbruikte artikelen op een project.

Welke oplossingen wij hiervoor beschikbaar stellen? Een app voor je vertegenwoordigers, waarmee een vertegenwoordiger direct op locatie bestellingen kan plaatsen en specifieke wensen van een klant kan vastleggen. Een B2B portal, waarin iedere klant een gepersonaliseerde webshop krijgt te zien. Op die manier komen je klanten snel bij de artikelen die ze vaker bestellen.

Of wil je je klanten zover integreren dat je ze een eigen scanner levert, geïntegreerd met je ERP, waardoor ze direct verbruikte artikelen vanuit de ERP bij kunnen bestellen? Hoever jij wil gaan, zover gaan wij mee. 

Wij gaan het gesprek aan en bieden oplossingen die je bedrijf digitaal op de kaart zetten. 

Van de strategie tot de software & van de livegang tot de onderhoudsfase

Welke doelen wil jij realiseren?

Werkwijze - Doel van de route

MSG, de motor achter je bedrijfsvoering

MSG software


MSG levert groothandel, e-commerce & logistiek bedrijfssoftware die meegroeit met je bedrijfsvoering.
Software voor de connectie met leveranciers, de verkoopkanalen naar de klant en de distributie van goederen. Als één totaal oplossing achter de gehele bedrijfsvoering of als losstaande oplossing, integreerbaar en naar wens aan te passen voor B2B en B2C. Oplossingen die jouw bedrijf digitaal laten (samen) werken en waarmee wij al 25 jaar efficiëntie, winstoptimalisatie en groei voor onze klanten realiseren. Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Plan een Demo.

Scroll Up