Software ontwikkel methodes & nieuwe ontwikkelingen

Start met een goede definitie & zorg voor ruimte om feedback te krijgen.

Starten met nieuwe ontwikkelingen

Start met een goede basis, een goede blauwdruk, een goed uitgangspunt. ‘Geef het een naam’, maar zorg ervoor dat je weet waar je staat en waar je naar toe wil voordat je aan een nieuwe software ontwikkeling gaat beginnen! 

Daarvoor mag je ‘gerust’ wat analysetijd nemen. Het is goed mogelijk dat je tijdens deze analysefase nieuwe ‘ideeën’ binnen je eigen organisatie tegen komt. Kom je geen nieuwe ‘ideeën’ meer tegen binnen je eigen organisatie dan is de kans relatief groot dat je deze wel gaat tegen komen wanneer je de mogelijkheden in de buitenwereld gaat analyseren. 

Softwaremethodes, oneindige varianten & de realiteit

Wanneer je vervolgens gaat starten met een nieuwe ontwikkeling is het van belang om af te stemmen op wat voor manier we gaan samenwerken. In essentie ‘adviseren’ wij om een combinatie van het Waterfall principe en het Iteratieve principe te hanteren. Op die manier hanteer je duidelijke fases maar blijf je wel de vrijheid houden om iteratief (opnieuw) naar processen te kijken en eventuele feedback te verwerken. Wanneer we dit definiëren dan valt de manier waarop we bij MSG software vandaag de dag werken onder de agile werkmethode.

Vanuit de manier waarop we binnen MSG werken is de MSG software Suite ontstaan.

De MSG software Suite