Samenhang software Suite MSG

CMS / ERP, Databases, Koppelingen, Restservices, Front-end & Design

De eenvoudige samenhang & de echte bouwtekening

Kunnen bewegen met je hele software landschap, dat is wat je kunt met software van MSG. Omdat we bedrijfssoftware leveren van A tot Z, zijn wij goed in staat om in de back-end de nodige aanpassingen te doen die je vervolgens terug kunt zien in de front-end.

Verschuiving van back-end naar front-end

Vandaag de dag zie je echter steeds meer de verschuiving ontstaan van het kunnen beheren van gegevens in de back-end naar het kunnen beheren van gegevens in de front-end. 

‘Om deze verschuiving te kunnen faciliteren heb je samenhang in je software Suite nodig.’

Vaak start dit niet met het beheren van de gegevens, maar met het raadplegen. Het kunnen inzien van bepaalde gegevens in de front-end of op locatie is al prettig, maar het direct kunnen aanpassen, ‘on the spot’, is toch wel het uiteindelijk doel.

‘Omdat wij het geheel kunnen overzien, kunnen wij ‘eenvoudig’ nieuwe onderdelen toevoegen en kun je blijven innoveren wanneer daar behoefte aan is.’