Registreer je hier voor de APP – PWA omgeving

Wat houdt de registratie in?

Je krijgt vrijblijvend één maand toegang tot de omgeving waarmee je jouw APP / PWA shop kan inrichten. Blijkt het na 30 dagen niet te zijn wat je zoekt, dan stoppen we het traject. Wil je er graag mee verder? Dan sluiten we de overeenkomst en zetten we de omgeving ‘live’.

Registreer je hier