MSG Informatie Bijeenkomst, de MIB

MSG Informatie Bijeenkomst

Op 22 mei 2013 kwamen we wederom bijeen om de jaarlijkse MSG-informatie Bijeenkomst bij te wonen. Het programma had voor een gedeelte een ander karakter dan normaal. Dit jaar hebben we gekozen voor een externe spreker die niets te maken heeft met de materie waarmee onze klanten en wijzelf dagelijks gemoeid zijn. Dit keer hebben we gekozen voor een branche onafhankelijke invulling; eentje die te maken heeft met je persoonlijk leiderschap en je eigen kijk op de dingen om je heen. Klinkt ‘zwaar’, maar dat viel zwaar mee!

MSG Informatie Bijeenkomst

Opening: Rick van Dongen

Traditioneel zijn de eerste 45 minuten gereserveerd voor Rick van Dongen. Hij doet een uiteenzetting van de zaken die bij MSG aan de orde zijn (geweest). Het investeringsniveau voor de ontwikkeling van nieuwe producten is op dit moment bij MSG hoog te noemen. Deze trend wordt ondersteund door een toenemende vraag van bestaande klanten. De klant vraagt om mobiele oplossingen. Dit in combinatie met een onafhankelijk communicatieplatform, maakt het dat MSG de afgelopen periode en komende tijd, veel energie steekt in de verdere ontwikkeling van de materie. Nieuwe producten zoals e-Mobile / Collect (handel), e-Mobile / Project (aannemerij, koppeling met Vakware) en een zeer gebruiksvriendelijke geïntegreerde webcatalogus, dragen bij aan de klantenbinding en de commercie zoals u dat wilt. Zeker in deze tijd is het zeer belangrijk om je in de markt te onderscheiden en dat je in de gelegenheid wordt gesteld om (nieuwe) klanten met extra service aan je te binden! We noemen dat nog steeds ‘commerciële automatisering’. Verder is medegedeeld dat alle software van MSG dit jaar wordt opgewaardeerd naar Windev, Webdev en Windev Mobile versie 18.

MSG Informatie Bijeenkomst, Rick van Dongen

Inspiratie sessie

Waar haalt iemand zijn inspiratie vandaan? Goeie vraag en zo nu bleek stond en staat daar niet altijd iedereen bij stil. De presentatie van Elsbeth Ophoff was binnen de context van de MiB sowieso nieuw, maar bleek ook een aangename en interessante lezing over hoe je met de dingen en de mensen om je heen kunt en/of moet omgaan. In dezelfde situatie reageert iedereen anders en handelt iedereen de zaken anders af; leiderschap in tijden van crisis; wat geef je in je leven meer of minder aandacht en last but not least, hoe sta je daar zelf in en waar haal je de energie en inspiratie vandaan om te doen wat je moet en/of wilt doen. We ‘zweven’ nog net niet, maar gezien de actieve deelname aan de korte workshop die er werd gegeven, kunnen we als organisatie zeggen dat het best geslaagd ‘anders’ was.

MSG Informatie Bijeenkomst, brainstorm MSG Informatie Bijeenkomst, brainstorm

Supply Chain: Martin Overduin

Het beheer van de (handels)keten is een zeer essentieel aandachtsgebied als het gaat om snelheid en efficiëntie in het hele proces. Dat een goede en tijdige informatie uitwisseling aan de basis staat voor de optimalisatie van uw keten, weten we als geen ander. MSG heeft veel te maken met deze materie en is momenteel ook bezig met de certificering op het vlak van de supply chain. Met Martin Overduin als ‘boegbeeld’ volgen we de internationaal georiënteerde  opleiding APICS SCSP (Certified Supply Chain Professional), met als doelstelling u nog beter te kunnen begeleiden en dat het belang van een goede inrichting, leidt tot beter te beheren bedrijfsprocessen die tevens bijdragen aan een gezond stuk klantenbinding! Tijdens deze MiB heeft Martin globaal de meest belangrijke aandachtspunten aan de orde gesteld. De materie is zeker niet altijd even gemakkelijk te begrijpen en toe te passen, maar zorgt bij een goede aanpak absoluut voor een stuk toegevoegde waarde, zowel binnen als buiten uw organisatie!

MSG Informatie Bijeenkomst, Martin Overduin

Afsluiting: Guus Buijlinckx

Ook een traditie, Guus Buijlinckx die de dag afsluit met een verhaal over zaken met betrekking tot e-HardWare Trade. MSG besteedt naast de vele opdrachten ook zo’n kleine 3000 uur per jaar aan productontwikkeling en onderhoud, direct gerelateerd aan onze bedrijfsapplicatie. Omdat we wisten dat de mensen eind van de middag graag weer richting huiswaarts wilden keren, hebben we besloten om het verhaal enigszins beknopt te houden. Wel jammer dat er zo weinig wind stond!

Scroll Up