MSG, Corona Beleid

Het beleid dat MSG heeft opgesteld met betrekking tot het Corona virus zal in ieder geval tot en met 6 april 2020 van kracht zijn. Mocht het RIVM de periode verlengen, dan zijn die richtlijnen leidend voor de duur van onze afspraken.

  1. MSG werkt in verband met het Corona virus tot nader order in twee teams. De twee teams ontmoeten elkaar niet. De teams zijn niet samengesteld op basis van samenwerking, maar op basis van continuïteit. Zo kunnen we onze klanten zo lang mogelijk de service bieden die ze van ons gewend zijn.
  2. Vanuit het eerste team werken twee mensen op kantoor op de maandag, woensdag en vrijdag. Vanuit het tweede team op de dinsdag en donderdag. Binnen de teams kan geruild worden wie er op kantoor werkt. Alle andere medewerkers werken op afstand.
  3. Op de zaak houden we afstand en wordt er door de facilitaire dienst extra gedacht aan de hygiëne. Alle bezoekers worden hierop geattendeerd vanaf  binnenkomst. Er komen geen bezorgers meer binnen. Deuren en knoppen worden, waar mogelijk, geopend door gebruik elleboog / handschoen / papiertje , we houden 1½m afstand en gebruiken alleen het eigen toetsenbord.  Zo maken we de kans op besmetting minimaal.
  4. Alle reguliere communicatie vindt onverminderd plaats via e-mail, telefoon en Microsoft Teams.
  5. Reguliere afspraken op locatie en afspraken bij MSG vinden voorlopig niet plaats. Onze assistentie vindt onverminderd plaats, gebruik makend van alle hulpmiddelen die daarvoor beschikbaar zijn.
Scroll Up