Communicatie tussen systemen en digitale oplossingen

REST engines & SOAP services in JSON en XML

Digitaal communiceren is een vak apart!

Er vind meer en meer communicatie tussen software systemen plaats. In de afgelopen jaren hebben wij meerdere malen de stap gezet om ervoor te zorgen dat de ene applicatie de ander ook echt kan verstaan. Wanneer beide partijen met twee API’s aankomen, dat betekent niet dat deze API’s direct met elkaar kunnen praten. Nee, integendeel, de ene moet de andere gaan begrijpen. Wij kunnen met een gerust hart stellen, dat wij meerdere API’s met elkaar hebben laten praten. Met andere woorden we zijn zeer bedreven en ervaren in de realisatie van koppelingen tussen software systemen.

Het grootste voorbeeld van een oplossing die communicatie tussen het ene systeem en het andere systeem waarborgt, is het MSG headless commerce platform.

Vanuit het ERP naar e-commerce platformen & shops, maar ook andersom

Gegevens uit MSG ERP naar een e-commerce platform, gegevens van een commerce platform naar andere ERP systemen zoals Exact (meer over deze koppeling lees je hier). Een export hier, een export daar. Je kunt het zo ‘gek niet bedenken’ of MSG heeft er voor gezorgd dat de data uit het ene systeem in ‘die ene taal’, vertaald wordt en kan landen in het andere systeem in ‘die andere taal’.

Dan praten we eigenlijk over: Gestructureerde data & Digital development

Een samenhang van enerzijds het gestructureerde data principe & anderzijds het digital development principe. Maar waarom dan?

Omdat ieder systeem zijn eigen manieren heeft waarop data opgeslagen wordt, namelijk op basis van een bepaald gestructureerd of ongestructureerd data principe. Als je dit vervolgens vanuit het digital development principe bekijkt. Dan ga je nadenken over: Wat de beste manier is om een koppeling te realiseren, waarop je vervolgens samen verder kunt.

Een resultaat van al deze koppelingen en communicaties over en weer? Alle reeds gerealiseerde E-commerce koppelingen en de zoektocht naar de ideale manier daarin, het ideale platform om digitaal zaken te doen.

Hoe werken deze koppelingen en communicaties?

De communicatiemiddelen (transportmiddel) die de pakketjes met informatie over en weer bezorgen zijn XML en JSON. Waarbij het JSON principe steeds vaker en vaker wordt toegepast. Het JSON principe kan namelijk ietwat complexere bestanden versturen dan dat XML dat kan, aldus de experts.

Deze communicatiemiddelen bewegen binnen bepaalde architecturen, zoals de REST en SOAP services. De SOAP services communiceren middels XML berichten en de REST services communiceren via JSON berichten.

Daarnaast zijn er binnen de SOAP bepaalde standaarden te herkennen. Namelijk AMR / OSP / OCI. Ook met deze standaarden hebben we de nodige koppelingen gerealiseerd.

Expertise, realisatie of strategisch advies nodig op het vlak van digitale communicatie? Of op zoek naar een headless commerce platform?